Jediná oficiálna fanpage, ktorá zastrešuje pripravované aktivity spojené s odkazom talentovaného hudobníka a skladateľa Mareka Brezovského.
info@projekthrana.sk